Doneren/Sponsoring

Sponsoring en Giften

Wist u het volgende?

U mag bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. De overheid heeft de Stichting voor Stadspastoraat te Alkmaar Aanloophuis De Steiger, aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat Stichting voor Stadspastoraat Aanloophuis De Steiger de ANBI status heeft en dat u de mogelijkheid heeft gekregen om bij uw belastingaangifte deze giften en donaties als aftrekpost op te voeren.


Deze status brengt met zich mee dat:

Aanloophuis De Steiger geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen respectievelijk erfenissen.
Giften aan Aanloophuis De Steiger voor u aftrekbaar zijn voor de inkomsten – of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels).
Aanloophuis De Steiger is aangemerkt als en ingeschreven bij het ANBI.
Onze gegevens daar zijn:

STICHTING VOOR STADSPASTORAAT TE ALKMAAR
Ook bekend als: AANLOOPHUIS ‘DE STEIGER’ ALKMAAR
ALKMAAR 01-01-2008 
K.v.K. nummer: 41241864 

RSIN/ Fiscaal nummer: 8177.45.415

De staf wordt betaald volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland. Het bestuur is onbezoldigd. Gemaakte onkosten kunnen wel worden vergoed.

 

Sinds 2021 kunt u ons ook vinden via de Lokale Goede Doelengids, Alkmaar. Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie.

Voor meer informatie over ANBI verwijzen wij u graag naar www.belastingdienst.nl/anbi

Hieronder vindt u de informatie die wij als ANBI moeten publiceren volgens de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994:

Bezoek- en postadres: Luttik Oudorp 93, 1811 MV Alkmaar
Telefoonnummer: 072-5200804
Emailadres: info@aanloophuisdesteiger.nl

Een volledig overzicht van onze missie en doelstelling, alle activiteiten, de balans en staat van baten en lasten alsmede de bedragen van het beloningsbeleid, bestuursleden en overige informatie vindt u in ons jaarverslag.

U kunt op Jaarverslag 2022 klikken voor de meest recente versie van ons jaarverslag. 

Ook hebben wij een visieplan. U kunt hier klikken voor de meest recente versie hiervan.

Sponsoring en giften

Aanloophuis De Steiger is, naast een bescheiden subsidie van de gemeente Alkmaar, volledig afhankelijk van giften en collectes.
We krijgen eenmalige of periodieke giften van donateurs uit het hele land.

Met het geld dat wij mogen ontvangen, kunnen wij het Aanloophuis draaiende houden. Ook hebben we besparingen gerealiseerd.  Denk hierbij  aan een efficiëntere inkoop, maar ook een bewuster gebruik van materialen en middelen.

Uw gift kunt u overmaken op rekening
NL24INGB0005931720 t.n.v. Stichting voor Stadspastoraat te Alkmaar

Of u kunt direct doneren via onderstaand formulier:

Bedrag